Plasmabehandling

Plasmabehandling – används för att ändra ytegenskaperna hos en mängd olika material, vilket förbättrar vidhäftningen av tryckfärg, lack och lim. Plasmabehandling rengör och aktiverar även ytor, vilket förbättrar vidhäftningen.

Plasmabehandling (även kallad luft och atmosfärsplasma) förbättrar fuktegenskaperna hos polymermaterial, gummi, metaller, glas, keramik, belagd kartong m.m. Molekylerna av dessa svårt bindande material modifieras genom plasmaprocessen för att ge bättre vidhäftning utan att skada ytan.

Atmosfärisk plasma skapas genom kombinationen av reaktiva gasmolekyler och ett elektriskt fält. Systemet använder en eller flera högspänningselektroder som laddar omgivande gasmolekyler, vilket resulterar i ett högt joniserat fält som tvingas på behandlingsytan. Den starkt joniserade luftströmmen skapar en termisk egenskap som reagerar med underlaget och bryter upp de befintliga vätebindningarna genom att införa syre och därmed återställa ytans kemiska egenskaper.

Den atmosfäriska plasmaprocessen leder till ökad reaktion med materialet vilket resulterar i bättre vätbarhet, starkare vidhäftningsegenskaper, mikrorengjorda ytor m.m.

Plasmabehandlingen är idealisk för tredimensionella plastdetaljer, tunnfilmer, gummiprofiler, belagd kartong och tjockare material som skum och fasta ark. Denna teknik är användbar inom många industrisektorer.


Information ytvidhäftning

Nödvändiga dyn-nivåer – PDF