Leverans- och betalningsvillkor

1. Alla priser gäller exklusive moms.

2. Om inte annat är överenskommet gäller betalningsvillkor 30 dagar netto efter fakturadatum.

3. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta.

4. Tills fullständig betalning erhållits förblir varan SICATECH AB egendom.

5. Om inte annat är överenskommet, gäller leveransvillkor fritt Handen med av SICATECH AB valt transportsätt.

6. Leveranstidsangivelser är baserade på normala produktionsbetingelser och vid överträdelse accepteras inte anspråk eller annullering.

7. Eventuella anmärkningar på leveransen måste framföras inom 8 dagar efter erhållande av varan. Anmärkningar efter denna tid godkänns inte.

8. Felaktig vara returneras till SICATECH AB för kontroll. Är felet SICATECH AB tillrättalägger SICATECH AB detta antingen genom kreditering eller ersättningsleverans. Alla övriga anspråk är uteslutna.

9. SICATECH AB förbehåller sig rätten att genomföra tekniska ändringar på varan utan att delge köparen detta.

10. Priserna är baserade på dagens kostnadsbild. Vid förändring förbehåller sig SICATECH AB rätten att justera priserna.

11. På varor som levereras från utlandet är priserna baserade på respektive lands valutakurser vid offerttillfället. SICATECH AB förbehåller sig rätten att justera försäljningspriset om kursen vid betalningstillfället ändras med mer än 2 %.

12. Leverans- och betalningsvillkor för leverans av varor regleras av SICATECH AB skriftliga orderbekräftelse. Andra villkor, angivelser eller överenskommelse är enbart giltiga om SICATECH AB skriftligen godkänt dessa.

13. Köparens inköpsvillkor, som avviker från SICATECH AB leverans- och betalningsvillkor, är enbart giltiga om SICATECH AB skriftligen godkänt dessa.

14. Alla tvister angående leverans och betalning skall avgöras enligt svensk lag om skiljedom.