GDPR

Den 25:e maj 2018 trädde den nya EU-lagen GDPR i kraft.

Det är en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU och ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Lagen är till för att skydda individers integritet och avser att modernisera, harmonisera och förstärka skyddet inom EU.

Våra kunder och leverantörer är i stort sätt enbart företag. SICATECH AB spar information i vårt kundregister såsom: företagsnamn, adress, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress och namn på kontaktperson.

Då telefonnummer, e-postadress och namn på kontaktperson räknas som personuppgifter så är vi skyldiga att informera om detta.
Enligt den s.k. Intresseavvägningen anser vi att det finns ett intresse för oss att spara dessa uppgifter.

För att kunna hålla en dialog med våra kunder och leverantörer, leverera varor till rätt person/företag eller för att informera våra kunder via e-post om kommande nyheter i vårt sortiment.

Vi har för avsikt att spara dessa uppgifter så länge vi har en relevant leverantör/kundrelation.

Intresseavvägning
Det kan vara tillåtet att behandla personuppgifter efter en intresseavvägning. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för berättigade intressen och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre. Barn anses vara särskilt skyddsvärda. Myndigheter kan inte stödja sin behandling på en intresseavvägning när de behandlar personuppgifter som ett led i fullgörande av sina uppgifter. Sådan behandling får istället ske med stöd av lag eller annan författning (läs mer hos Datainspektionen under Rättslig förpliktelse och Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning).

Om den registrerade invänder mot en pågående behandling måste den som behandlar personuppgifterna göra en ny intresseavvägning och upphöra med behandlingen om inte det finns tvingande berättigade skäl.  Om den registrerade invänder mot behandling som sker för direkt marknadsföring måste behandlingen upphöra.

Om du som kontaktperson inte vill finnas i vårt register, så kontakta oss bara via denna länk:

info@sicatech.se

Skriv vem som ska avregistreras, så tar vi bort alla personuppgifter angående denna person som vi har i vårt kundregister.