Ytvidhäftning

Corona- och plasmabehandling – när det är nödvändigt att sammanfoga plastmaterial till metaller eller annan plast, trycka, märka, lackera eller limma på plast, silikon, gummi, glas eller sammansatt yta, är ett framgångsrikt resultat beroende av vidhäftningen till ytan.

Corona- och plasmabehandling modifierar ytor (osynlig för det mänskliga ögat) och förbättrar vidhäftningen för många tillämpningar. Vidhäftningsstyrkan är beroende av en specifik egenskap: ytspänning eller ytenergi.

Ytspänning mäts i dyn/cm (mN/m) och är avgörande faktor för hur väl en vätska vidhäftar på en yta. För att en lämplig vidhäftning ska existera mellan en vätska och en yta måste materialets ytspänning överstiga vätskans ytspänningsenergi med 2-10 dyn/cm. Ju högre ytspänning av det fasta materialet i förhållande till vätskan desto bättre är vätbarheten. För mer information om dyn-nivåer och material, se corona- och plasmabehandling.

Många plastmaterial har otillräcklig ytenergi för vidhäftning, polypropylen och polyeten är exempel på plastmaterial med dålig vätbarhet. Vi har en bred rad utrustningar för att lösa de flesta vidhäftningsproblem.


Notera skillnaden hur färgen vidhäftar på den vänstra behandlade ytan.