Coronabehandling

Coronabehandling – när atmosfärisk luft utsätts för olika spänningspotentialer utvecklas en elektrisk urladdning vilket leder till en lavineffekt som orsakas av en kollision av neutrala molekyler och de elektriskt laddade molekylerna som utgör spänningen.

Vid kollisionen är de neutrala molekylerna elektriskt laddade, vilket resulterar i en kraftig belastad zon eller ”ljusning”. Detta skapar i sin tur en kraftig oxid-blandning av ozon och kväveoxider.

För att undvika denna lavineffekt, placeras en isolator mellan två elektroder. Resultatet är ett moln av joniserad luft- eller coronaurladdning som används för ytbehandling av plast och andra material.

När ett ämne placeras under coronaurladdningen, påverkar de genererade elektronerna behandlingsytan med energi två till tre gånger större än vad som är nödvändigt för att bryta de molekylära bindningarna på ytan.

Detta medför att de fria radikalerna reagerar snabbt med oxidationen av produkter i coronaurladdningen eller med intilliggande fria radikaler på samma eller en annan kedja, vilket resulterar i tvärbindning. Ytans oxidation ökar ytspänningen eller ytenergin, vilket möjliggör bättre vätning med vätskor och främjar vidhäftningen.

Notera hur vattendroppen har en lägre kontaktvinkel på den coronabehandlade ytan vilket visar på en betydande förbättring av vidhäftningsförmågan.


Information ytvidhäftning

Nödvändiga dyn-nivåer – PDF